d
An igniting portfolio theme designed
to help you leave quite a mark.
Back to Top

Armenian Network State
Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։ Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ

Համախմբելով Համաշխարհային Հայության Մտավոր և Նյութական Ռեսուրսները
Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։ Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍԵՎ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆԻՆ

Հայկական Ցանցային Պետության կողմից հրապարակված հոդվածների փաթեթը, որը հրապարակվել է բացահայտելու Սև Եռանկյունու (Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան) ապակառուցողական գործունեությունը՝ ուղղված Հայաստանի և համաշխարհային հայության դեմ, հստակ պատկերացում է տալիս ներկայումս Հայաստանին և աշխարհասփյուռ հայերին սպառնացող գոյութենական վտանգի մասին: Հոդվածների փաթեթն ուղարկվել է աշխարհի ավելի քան 400 շահագրգիռ կողմերի:

Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։ Հայկական Ցանցային Պետությունը համաշխարհային հայությանը միավորող համահայկական շարժում է, որի նպատակը համաշխարհային հայության մտավոր և նյութական ռեսուրսի համախմբման միջոցով ազատ, միացյալ, ինքնիշխան ու բարեկեցիկ Հայաստանի կառուցումն է, ինչպես նաև աշխարհի ցանկացած անկյունում համաշխարհային հայության անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության ապահովումը։